Polityka prywatności

CARRUM MAREK KWIECIEŃ  ( skrót: CRM) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta CRM i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do CRM obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: CRM nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do CRM  oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez CRM.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów nalezacych do CRM  możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. 
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do CRM 
wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi n
umer czasopisma. 

 

Niezapowiedziane Wiadomości
CRM  zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, 
których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości CRM rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany,wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów CRM.Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych CRM. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe,
ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do CRM i 
dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez CRM nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do CRM mogą wykorzystywać cookies, czyli 
małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których 
dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do CRM. W przypadku pytań proszę pisać: biuro@carrum.pl