Zimowy Puchar CARRUM

Zimowy Puchar CARRUM

Niedziela 27.01.2013r. Tym razem zorganizowaliśmy zawody otwierając się na kolegów z wielu innych kół naszego Okręgu. I dopisało. Miejscem zawodów było jez. Krzczeń. Sześćdziesięciu jeden uczestników z kilkunastu kół zaszczyciło nas swoją obecnością, a że zawody miały formułę towarzyską, to i atmosfera, mimo skwierczącego mrozu była znakomita. Było o co walczyć przez cztery godzny, sponsor zawodów ufundował bardzo cenne nagrody, a więc mimo towarzyskiej formuły, obowiązywały zasady sportowe i przebieg zawodów był ściśle im podporządkowany.